thu cũ đổi mới

Thu cũ – Đổi mới ( Trade – in)

Thu Cũ – Đổi Mới (Trade In) là một hình thức kinh doanh đã có từ lâu, khách hàng sẽ mang những món Đồ Cũ đến cửa hàng và đổi bù thêm tiền để lấy những món đồ mới mới ( đôi lúc bạn dư tiền mang về đấy )

Những máy áp dụng thu cũ đổi mới:

  • Hỗ trợ thu lại máy còn hoạt động tốt, máy còn đẹp và kể cả những máy không còn đẹp, không còn hoạt động.
  • Hỗ trợ thu lại giá cao các máy mua tại hệ thống cửa hàng Giao Tiếp Công Nghệ.
  • Hỗ trợ máy không mua tại hệ thống Giao Tiếp Công Nghệ.

Giao Tiếp Công Nghệ hỗ trợ Thu Cũ – Đổi Mới cho đồ công nghệ – điện thoại – máy tính bảng – máy tính – Macbook với các bước rất đơn giản

  1. Khách hàng gửi mô tả +  hình ảnh sản phẩm để được định giá sơ bộ
  2. Nhân viên sẽ định giá sơ bộ theo mô tả và thông báo cho khách hàng
  3. Khách hàng mang sản phẩm qua cửa hàng để định giá thực tế
  4. Nhân viên sẽ kiểm tra lại sản phẩm và thẩm định lần cuối
  5. Nhân viên sẽ mua lại sản phẩm
  6. Hoặc khách hàng sẽ bù tiền để lấy sản phẩm khác